1 2 3 4 5 6
1
کیفیت ، استحکام ، زیبایی
2
سریع ، دقیق ، مطمئن
2
3
4
کیفیت ، استحکام ، زیبایی

.:: لیست قیمت سنگ چینی نی ریز ::.

نوع سنگ ممتاز درجه یک درجه دو درجه سه
  Choose Choose Choose Choose
کابینت و اپن 200.000 130.000 80.000 50.000
پله 100.500 70.000 50.000 42.000
40 طولی شمش 52.000 42.500 28.000 20.000
پلاک 53.000 42.000 29.000 20.000
35 طولی شمش 50.000 38.000 26.000 19.000
35 طولی 48.000 35.000 24.000 17.000
30 ، 25 46.000 36.000 22.000 16.500
20 طولی شمش 47.000 35.000 25.000 20.000
20 طولی 40.000 30.000 21.000 16.000
20*60 45.000 40.000 24.000 18.000
15 طولی شمش 45.000 33.000 23.000 16.500
15 طولی 28.000 22.000 16.000 14.000
40*40 53.000 42.000 28.000 20.000
فرشی 35*35 - 30*30 45.000 35.000 23.000 18.000
20*40 40.000 30.000 21.000 17.000
20*35 - 20*30 32.000 25.000 20.000 16.000
15*40 - 15*30 30.000 23.000 18.000 14.000
20*25 - 20*20 20.000 17.000 13.000 10.000
15*25 -15*20 18.000 15.000 11.000 8.000
مچی با ابزار 45.000 0 0 0
مچی بدون ابزار 35.000 0 0 0

کلیه قیمت ها به تومان می باشد

محصولات پربازدید