1 2 3 4 5 6
1
کیفیت ، استحکام ، زیبایی
2
سریع ، دقیق ، مطمئن
2
3
4
کیفیت ، استحکام ، زیبایی

.:: لیست قیمت سنگ چینی نی ریز ::.

نوع سنگ ممتاز درجه یک درجه دو درجه سه
  Choose Choose Choose Choose
40 طولی شمش 60.000 45.000 32.000 25.000
40*40 59.000 45.000 32.000 25.000
60*60 190.000 140.000 88.000 65.000
فرشی 35*35 - 30*30 45.000 36.000 27.000 22.000
پله 118.000 85.000 65.000 55.000
پلاک 58.000 45.000 34.000 27.000
35 طولی 49.000 37.000 27.000 21.000
20 طولی شمش 47.000 35.000 25.000 20.000
20 طولی 40.000 30.000 21.000 16.000
15 طولی شمش 45.000 33.000 23.000 16.500
15 طولی 28.000 22.000 16.000 14.000
20*40 40.000 30.000 21.000 17.000
20*35 - 20*30 32.000 25.000 20.000 16.000
20*25 - 20*20 20.000 17.000 13.000 10.000
15*25 -15*20 18.000 15.000 11.000 8.000
مچی با ابزار 45.000 0 0 0
مچی بدون ابزار 35.000 0 0 0
کابینت و اپن 200.000 130.000 80.000 50.000

کلیه قیمت ها به تومان می باشد

محصولات پربازدید